-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

درهرات چه معجزه شده که برخی ها «بال» کشیده اند؟

 

شادی و پای کوبی مجازی به ارتباط هرات، خطر فراموشی واقعیت را افزایش می هد. 

درجنگ هرات بسیاری از مردم به شمول تنها یک مقام حکومتی و شماری از سیاسیون کابل نشین، احساساتی شده و یکی شان حتی «بال کشیده» است. درهرات چه معجزه ای روی داده است که همه با راه اندازی کمپاین الله اکبر به شکست دشمن الله اکبر گوی امیدوار شده اند؟

درشهر هرات «قیام» نه شده است؛ به این دلیل که اشرف غنی و شرکاء جلو شکل گیری قیام را می گیرند.

درهرات قیام نه شده، بلکه با عالمی از تلاش و هردم شهیدی، دادخواهی و التماس، به کمک طیارات امریکایی، یک فرصت نفس گیری فراهم شده تا نگذارند طالب به شهر داخل شده و همه چیز را در یک شبانه روز ویران کند. شهر هنوز درمحاصره است و بزرگ ترین بندر غربی کشور در دست دشمن قرار دارد.

 تازه شروع جنگ است. اگر با کمپاین الله اکبر از سقوط ولسوالی ها و شهرها جلوگیری می شد، نیازی به جنگیدن و سربازگیری و خیزش های مردمی نبود. رژیم کابل از قدرت گیری نیروهای مردمی ترس وتنفر دارد و هرگزاز دسیسه و سبوتاژ دست بردار نخواهد بود. همین مسأله سبب بازگشت و راه دادن دسته جات دشمن به سوی بسترهای شهری خواهد شد.