-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

این ها تذکرۀ الکترونیکی گرفته بودند!


طالب نا فهمیده فهمیده است که تذکره الکترونیکی ساخت اشرف غنی، دراصل، کوبیدن بردهل نفاق واستبداد سنتی است.

 شورای جوانان کندز مقیم کابل خبر داد:

با در نظر داشت اطلاعاتی که به ما رسیده است، طالبان در ساحه تحت حاکمیت شان افرادی  که با خود تذکره الکترونیکی دارند را به شکل بی رحمانه لت کوب می کنند. بناءً از تمام کسانی که تذکره الکترونیکی با خود دارند در داخل شهر کندز و مناطق که طالبان حضور دارند؛ حمل نکنند .