-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

درپسِ وحشتِ کابل چه چیزی را می بینید؟

 من هرچه به مغزم فشار می آورم که تا وضعیت فعلی درکابل را لایه خوانی کنم، به یک نتیجه می رسم: بخشی از قدرت ها تصمیم گرفته اند که این بار، کابل به یک جبهۀ عریان و خشن یک جنگ کارتمام بدل شود. شاید خط سرحدی دو کشور جدید!