-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

نفرخاص دکترعبدالله تسلیم طالبان شد

 چرا سناتور‌ آصف عظیمی نفرخاص «جلالت مأب عبدالله» با 250 تن به طالبان تسلیم شد؟

وی رئیس ستاد انتخاباتی  داکتر عبدالله در سمنگان بود. او از گذشته و به طور دوام دار با طالبان در تماس بود. همه ارکان حکومت محلی خبر داشتند؛ مگر چون خود شان هم باطالبان درمعامله می باشند؛ به کاروایی های وی چشم بسته بودند. آصف عظیمی از نهایت نا امیدی از حکومت کابل به خصوص «جلالت مأب» عبدالله که غیر از سفر و هوا و هوس هیچ هنری ندارد؛ به چنین کاری تن داد.