-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

بی غیرت های فراری درمحفل عروسی راحله دوستم


اشاره: از گزارۀ زیر، گوشه دیگری از ویژه گی های کاریزماتیک سیمای مارشال دوستم را می بینم.

گلنوربهمن

 پسر مارشال دوستم با جوانان خانواده‌اش مصروف جنگ یخن به یخن با طالبان هستند اما ام‌شب در محفل شیرینی‌خوری حاجی راحله دوستم در هوتل انتر کانتننتال دیدم که تمام بزرگان حزب جنبش ملی در کابل تشریف دارند و از دور کشته و زخمی‌شدن جوانان جوزجانی و فاریابی را تماشا می‌کنند. اگر من جای مارشال عبدالرشید دوستم باشم تمام این بی‌عیرت‌های فراری را دست بسته با چند پرواز به جوزجان و فاریاب می‌فرستم که در کنار جنجگجویان و سربازان بجنگند و مزه‌ی وطن‌دوستی و آزاده‌گی را برای نخستین بار بچشند.