-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

اصل داستان گفتگوهای احمد مسعود و طالبان چه است؟


طالبان و پنجشیر در یک آتش‌بس اعلام ناشده قرار دارند. خواست احمد مسعود این است که تا رسیدن به توافق روی یک حکومت همه شمول کسی به طرف پنجشیر نیاید و ما هم حمله‌ای نمی‌کنیم.

 اما طالبان جنگ را ختم شده اعلام کردند و خواستار تسلیمی پنجشیر پیش از آغاز گفتگوهاست. بناا پیشرفتی در گفتگوها صورت نگرفته است. گفته شده اگر طالبان به توافق همه شمول باور دارند پنجشیر را بگذارند و بروند روی مذاکره کار کنند.

 فعلن حرف آخر همین است که اگر طالبان پیش از توافق دولت همه شمول به پنجشیر لشکر کشی کنند، جنگ درخواهد گرفت و پنجشیر از خودش دفاع خواهد کرد و احتمالن جنگ به جاهای دیگر هم خواهد رسید.

.