-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

یک خارجی دیگر رئیس بانک مرکزی شد

مولوی عبدالقاهر مشهور به حاجی محمد ادریس از سوی ط‌ا‌لبان به ‌حیث سرپرست ریاست کل بانک ‌مرکزی گماشته شد.

مولوي عبدالقدیر به اسم مستعار به احمد و مولوي نور احمد آغا درمقام معاونان بانک مرکزی مقرر شده اند.

مولوی عبدالقاهر دراصل  از پشاور است که برای ریاست  امنیتی  مخفی  آی بی  پاکستان کار می‌کند.  اصلا از این طرف مرز  نیست  چه کم طالع هستیم که همیشه رئیس بانک مان باید خارجی باشد .