-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

مقاومت ملی درپنجشیر هیچ ربطی به عبدالله ندارد


شماری از آوازه پرداز ها، دل شان هول بسته است که سنگرگاه پنجشیر چرا به طالبان «بیعت!» نمی کند؟ فهمیده و نا فهمیده یاد شان می رود که عاملی به نام طالب کی است؟ شماری هم ترسیده اند که «عبدالله پنجشیر را معامله می کند!» یاد شان می رود که پنجشیر، سرنوشت افغانستان آینده، و عبدالله عامل خلیلزاد است. بازهم گروهی با نا شکیبایی شک کرده اند که نشود احمد مسعود به یک معاملۀ سهل الوصول با طالب، پروندۀ سقوط افغانستان را تکمیل کند.

نقش عبدالله در منفعل سازی سیستماتیک نظام سیاسی، نا امید سازی مردم و جاده صاف کنی برای گسترش بی رویۀ فساد و بی عدالتی دقیقاً از انتخابات 1388 بسیار برجسته رونما شد و در دو دوره کش وگیر با اشرف غنی، راه را به فروپاشی قوای امنیتی و دفاعی و نظام جمهوری ( هرچند به فساد کشیده شده) هموار کرد. نقش وی در انهدام مجدد کشور به گرداب فاجعه، هم طراز اشرف غنی است. مرجع هردو، خلیلزاد بود.

اکنون که نوار دفاع از کشور دو باره سر شده، نقش مخرب عبدالله برای همه ای مردم امری افشا شده است. عبدالله ربطی به مقاومت ملی در سنگرگاه پنجشیر ندارد. ارتش دفاع در پنجشیر سر از نو صف آرایی دارد. میعاد مأموریت عبدالله بی تردید از سوی خلیلزاد در بازی های آتی تمدید خواهد شد اما در اردوگاه مقاومت ملی و باشگاه سیاسیون، او درنقش مارشال پتن ملکی فرانسه ایستاده است که هیچ قلمروی ندارد و درقلمرو اشغال، سیر وسفر خواهد داشت.