-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

به دنبال شعبده باز بی رحم تاریخ افغانستان

اعضای  ارتش امريكا که درافغانستان مأموریت داشته اند، نسبت به سخنان جوبایدن که سعی دارد تقصیر فاجعه سقوط افغانستان را به دوش ارتش بیاندازد، بی اندازه برافروخته اند. همچنین شماری از آنان پویا شده اند که اشرف غنى و دزدان و غداران نزدیکش را به داد گاه حاضر کنند. تمهیدات درین باره شروع شده است.

مشیل لاندون نظامی پیشین امریکایی به دوستان افغان چنین نگاشته است: ما در اینجا در واشنگتن دی سی سخت کوشیده ایم تا مقامات فاسد افغانستان ؛ اشرف غنى  و دستیارانش را به دادگاه بكشانيم . تیم ما در کاپیتول هیل موقعیت دارد و در حال بحث با اعضای کنگره استند.