-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

شبح هندی درتله افتاده است

 روزنامه استراتیژیست می نویسد که خروج امریکا از افغانستان خالیگاهی را ایجاد کرده است که اول تر ازهمه چین مایل است آن را پر کند. این روزنامه از سفر هیأت طالبان به چین یاد آورشده است که نتیجتاً فایده اش به پاکستان و چین می رسد.

این روزنامه موقعیت هند - رقیب سرسخت چین و پاکستان- را درافغانستان بررسی کرده و نوشته است که دهلی نو درموقعیتی نیست اوضاعی را که بعد از خروج قوای امریکا و ناتو در افغانستان رونما شده، تغییربدهد. زیرا این کشور مانند چین و پاکستان با افغانستان مرز زمینی ندارد و متحد اصلی اش ( حکومت کابل) به دلیل فراگیری فساد، درگیری های داخلی و تجزیه گام به گام نیروهای مسلح درآستانه خروج قرار گرفته است. 

ازین قرار، پایان بازی در افغانستان می تواند نشان دهنده یک تغییر بزرگ برای هند باشد. این امر به احتمال زیاد پاکستان و چین را تشویق می کند تا در روابط خود با دهلی نو رفتارهای تهاجمی تری اتخاذ کنند و بدین ترتیب محیط امنیتی هند بدتر شود.