-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

آیا اشرف غنی و شرکاء اختطاف شده اند؟

 گزارشنامه افغانستان به اطلاعات ( تا هنوز تایید نا شده) دست یافته است که اشرف غنی، فضلی و حمدالله محب، به وسیلۀ یک دسته مرموز اختطاف شده و به سرعت از ارگ بیرون برده شده بودند.

 این اطلاع تا کنون در اندازۀ یک شایعه می تواند حساب شود. درساعاتی که پیوسته خبر از واگذاری قدرت از سوی غنی به یک مجمع جدید به شمول طالبان درشبکه ها جاری بود، اشرف غنی در آخرین پیامش به جای اعلام استعفای رسمی، از «مشوره ها» دربارۀ مدیریت وضعیت سخن گفته بود.

همچنین درمورد سفر ( گریزاحتمالی) مخفیانۀ وی به این که کجا رفته، با چی وسیله یی همراه با کی سفرکرده، هیچ عکس یا تصویری به دست نیامده و هیچ کشوری مفروض ( ازجمله تاجکستان یا ازبکستان وعمان) نیز حضور وی را در قلمرو خویش تایید نه کرده اند. تنها یک اعلامیه یی مشکوک به نام اشرف غنی نشر شده است که باعث توقف باران لعنت و خشم بروی نشده است.

تنها حامد کرزی گفت که وقتی خبر شدیم که اشرف غنی در ارگ نیست؛ به خلیلزاد زنگ زدیم که او نیست. خلیلزاد گفت من هم خبر ندارم!

پس کی خبر دارد؟

 منابع روسی بدون نشان دادن شواهد و اسناد عقل پذیر به مطبوعات، ناگهان اعلام کردند که غنی و همراهانش، با چهارموتر پراز دالر درتاجکستان ظاهر شده و حتی بخشی از دالر ها در خط پرواز هوا پیما جا گذاشته شده اند. منابع طالبان اصلاً درین باره ابراز نظری نداشته اند و هشتگ بازی برای گرفتاری وی موج گرفته است.