-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

طالبان، چند روزه مهمان نا خواسته در پایتخت اند

 اشرف غنی، تنها افغانستان دردمند را از عقب و درون خنجر نه زد، سازمان سی آی ای را نیز که به هزار ترفند و دروغ، او را براریکۀ قدرت آورده بودند؛ چنان اهانت کرده است که سیاستگران و نظامیان ارشد امریکا خواب شان خراب شده است.

ابعاد جنگ منطقه یی و جهانی بسیار گسترده شده است.

سوزش درون امریکایی ها از این بابت نیست که آن پیره مرد خرفت، 169  میلیون دالر را دربسته های متوسط با خود برده است؛ خشم محافل امریکایی ازآن است که اشرف غنی سرمایه گذاری 83 میلیارد دالری امریکا روی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را با مهارت تمام، به لشکریان نیابتی چین و پاکستان هدیه داده و دیگری چیزی به اسم اردوی ملی افغانستان وجود ندارد.

دست امریکا خالی، و طالب به نماینده گی از اقتدارعملیاتی چین درکابل وافغانستان مستقر است. حالا شما فکر می کنید که سی آی ای اشرف غنی و بی بی گل را راحت می گذارد که هزینه های دزدی کرده را خرج آیندۀ خود و خانوادۀ خویش کنند؟

اداره های اطلاعاتی امریکا پوره و دقیق می دانند که درغل بابا همین حالا درکجاست و چی می کند. نهاد های کشفی ابرقدرت دنیا، یک سوزن را از کاهدان عظیم پیدا کرده و به دست شما می دهد. هیچ تردیدی نداشته باشید. حال باید منتظر باشیم که برسرطالبان درکابل، مزار و هرات و درکل افغانستان چی می آید. همه ای دنیای غرب، به حدی شوکه شده اند که خون قی می کنند. مرحله اول، تصفیه حساب با طالبان است و حتی ممکن است استرداد تسلیحات قوای امنیتی افغانستان باشد که به وسیله درغل بابا و همکاری خائن ترین جنرال های تاریخ حرب افغانستان به آی اس آی سپاریده شده است. جوشش ها و قیام ها تک و توک درحال ظهور است. شکیبایی طالبان دربرابر مردم کابل غیرطبیعی و زوره کی معلوم می شود. 

ابقای طالب غیرقابل تصور است؛ اما محاکمۀ آنلاین غنی و شرکاء دور از تصور نیست. او، با انحلال اردو، گریز و دزدی، نه تنها به امید های مردم خیانت کرده، بلکه غرور پشتون ها را بر زمین زده است. خروش مردم درسه ولایت شرقی علیه طالب، تعبیرش چیست؟ در دور اول طالب، این مردم به گردن طالب ها گل می آویختند، اکنون بیرقش را پائین می کشند.