-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

مقاومت ملی در صحنۀ آزمون

 

سرانجام دو عامل - حکومات کرزی - احمدزی و نیروهای امریکایی - که مانع رویارویی مردم با طالبان بودند، حداقل حضور فزیکی درصحنه ندارند. اکنون نیروی مقاومت درصحنه است و به تاریخ امتحان می دهد. اجندا و خواست طالب برای همه روشن است. مقاومت ملی نیز خواسته هایش مشخص است: مقابله با بدویت سیاسی، فکری و قومی موازی با شعار دفاع از دست آورد های درخشان بیست سال اخیر. یک نسل نا امید برجا مانده و حس بیزاری وفرار، همه گانی شده می رود.

سوال تاریخی بقای افغانستان و مدنیت کشور مطرح است. ازنظرنظامی وتجهیزات، طالبان تقریباً 95 درصد اسلحه و تجهیزات پیشرفته امریکایی را دراختیار دارند. جنگ نا برابر اما عادلانه و میهنی است.