-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

اردو وپلیس اند یا قطعات «ستون پنجم»؟

در سه هفتۀ اخیر، نقاب از صورت تشکیلاتی موسوم به « نیروهای امنیتی پرافتخار» برافتاده است. دیگر افسانۀ اردوی ملی یک پول سیاه ارزش ندارد. جنرالی که به قیمت نابودی و حریق شهرهای کشورش، برده سازی زنان و تحمیل سیاه ترین قشر متشرع، سلاح خود را تحویل دشمن داده و فقط از اوامر «سرقوماندان اعلی» خائن اطاعت کند؛ چه ارزشی دارد؟

به ویدیوی فرار شبانگاهی تانک ها، رنجرها و فرماندهان قطعات جنگی و کوماندوهای غرق درسلاح که با یک امریۀ تلفنی اشرف غنی یا بسم الله محمدی از محورهای پلخمری درحال فرار اند، نگاهی بیاندازید؛ حساب دست تان می آید. به فرماندهانی که مردم خود را درکام بلای خون آشام لشکرنیابتی پاکستان رها کرده و سر خود را « به چت» می کنند؛ چی نامی می گذارید؟

دیگرتشکیلات ملی به نام اردو، پلیس و امنیت ملی حارس شرف و عزت مردم افغانستان وجود ندارد. این مفرزه های غاصب را در هرجایی که هستید، متلاشی و خلع سلاح کنید. زمان جنگ های چریکی برای زنده ماندن دو باره فرارسیده است.