-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

به این نشانی می توانید تماس بگیرید

 اگر حیات تان زیر تهدید طالبان است شما می‌توانید نامه ای به این آدرس ایمیل بفرستند تا کانادا با شما در تماس شده و شما را کمک نماید :

Canada-Afghanistan@international.gc.ca