-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

قوماندان جدید ارتش چین درمرز افغانستان


اشاره: امید است که وظیفه اصلی این جنرال، عملیاتی کردن کمک های نظامی به گروه طالبان نباشد.

 روزنامه اندیپندنت آی گزارش داد که دولت چین مرزهایش با افغانستان را تحکیم کرده و برای نظارت امنیتی بر مرزهای گسترده درغرب آن کشور هم مرز با افغانستان، پاکستان و هند، یک فرمانده نظامی مجرب 58 ساله به نام ژنرال وانگ هایجیانگ را درگردنه های سینکیانک منصوب کرده است. 

وانگ هایجیانگ از سال 2016 به این سو درکوهستانات تبت هم مرز با هند وظیفه اجرا کرده، جایی که تابستان سال گذشته دراثر درگیری با مرزبانان هند، 24 سرباز چینی کشته شده بودند.

انتصاب وی پس از آن صورت می گیرد که امریکا و ناتو پس از بیست سال، نیروهای شان را از افغانستان خارج کرده وسطح درگیری بین طالبان و اردوی افغانستان تشدید شده است. 

مناطقی را که جنرال جدید چینی فرماندهی خواهد کرد با هشت کشور خارجی مرز مشترک دارد.