-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

دختران از تلویزیون ها نا پدید شده

 دخترها و زنان از صفحۀ هفتاد شبکه تلویزیونی درافغانستان مطلق ناپدید شده اند. پخش فیلم، آهنگ ها و کلیپ ها از تمامی شبکه های دیداری و شنیداری برچیده شده است. همه ای کارکنان زن در همه جا درخانه های پنهان اند. نظم شهر حالت اضطراری و همانند حرکت تند یک فیلم کهنه سیاه و سفیداست.