-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

قوای مسلح عملاً فروپاشیده است

 به نظر می رسد که قوای مسلح سه گانه ( اردو، پلیس و امنیت ملی) خیلی زود تر از تخمین های قبلی درحال فروپاشی است. حضور تشریفاتی یونیفورم پوشان، بیانگر اقتدار واقعی نیست. اصل قضیه این است که این دولت خائن، سیاستی را درپیش گرفت که قوای مسلح انگیزۀ خود را برای جنگیدن از دست داده است. تا اکنون نیمی از اسلحه و تجهیزات قوای مسلح به دشمن داده شده و نیمی دیگر درحال استهلاک است.

دستورهای «عقب نشینی تاکتیکی» تاریخ حرب درافغانستان را یک بار دیگر به انحراف و خیانت کشید. این که سکتورهای امنیتی تا کنون درظاهر اضمحلال خود را اعلام نکرده بدین جهت است که قرارگاه اصلی واجماعی مقاومت ملی اعلام موجودیت نه کرده است. اما من فکر میکنم  که ریزش درصف اردو و پلیس به زودی سرعت می گیرد و همه سلاح های خود را گرفته به مناطق خود شان می روند تا خانواده های شان را از مرگ و بربادی برهانند.

هرگاه قوای مسلح نه تواند و یا نخواهد که خائنان را از ارگ بیرون کرده و به دارآویزد، حلقه دار نوبت به نوبت به گردن خود شان خواهد افتاد.