-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

شکست امریکا جبرانش سخت است

 هواپیما نظامی - اختصاصی ارتش امریکا چطور درخدمت ملابرادر قرارگرفته است؟ امریکا شکست راهبردی سختی خورده است. هیچ چیزی به نقطۀ اول بر نمی گردد و از عمق استحقار دولت امریکا درشکست اخیر افغانستان هم چیزی کم نمی شود. دیدن طیاره نظامی امریکا درقندهار که راکب مهمی مانند ملابرادر داشت، مرا دراحساس نا همگونی فرو برد. ظرف ماه های آینده، تئاتر افغانستان چی نمایش خواهد داد؟

یک زمانی رادیوی آیساف پیوسته به پشتو آواز می داد که ملابرادر ونیسی، ملابرادر تروریست دی و ... جبهه یی درشمال باز می شود؟ شمال با عملیات چین و پاکستان و روسیه تصفیه شد؛ هرگاه واکنش ناتو وامریکا درجواب آن شروع شود، جای طالب را باید نیروهای مقاومت بگیرد یا داعش؟ چانس داعش کم است و درافغانستان چلش ندارد.