-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

"بیاندیشید و ثروتمند شوید!"


نوشته ستار رفعت یاوز

از همان روز اول که اسم کتاب را در لیست مطالعاتم گنجانیدم، تصور من از ثروتمند شدن در معنیِ مادی نبود، معنوی بود! حال آنکه فکر میکنم دلیل پرفروش بودن این اثرِ ناپلیون هیل ارتباط مستقیم دارد به اسم کتاب...

کمتر از یک ماه میشود که یک نوعی از کسالت و تنبلی بر من حکومت میکرد؛ نمیدانم فشارِ سرگرمی های بیش از حد بود و یا تغییر سریع آب و هوا... بنابر این تصمیم گرفتم تا در بخش انگیزه، کمی هم شده خود را دانلود کنم و وقت گذاشتم به دو کتاب انگیزشی. چون معتقدم چیزی که باعث پیشرفت انسان میشود همین رشد شخصیست...

ارزشمندترین چیزی که داریم و خیلی راحت از کنارش میگذریم قدرت فکر کردن هست. همیشه میگفتم آیا میشود که به چیزی فکر کنم و به آن برسم؛ و وقتی روی همین موضوع تمرکز کردم دیدم نتیجهٓ جالبی میتوان گرفت. در زندگی هرچی که داریم مطمئنا یک روزی روی آن فکر کرده ایم و خودمان باعث آن شده ایم؛ چه خوب چه بد... روی هم رفته همهٓ آنهایی که به بهترین جاها رسیده اند اولا آن شرایط را در ذهن خود خلق کرده اند... در این کتاب به قدر کافی در مورد «قدرت تفکر» و چگونگی تربیت آن، بحث صورت گرفته است…

باید خاطر نشان بسازم اصراری به بالابردن شمار کتاب هایی که میخوانم ندارم، آنچه مهم است محتوا و کیفیت خواندن هاست؛ در کنار این، به تندخوانی و سریع خوانی کتاب از هر نوع که باشد، هیچ اعتقادی ندارم؛ اگر آنطور بود روزنامه و اخبار را بیشتر ترجیح میدادم تا کتاب... صرفِ نظر از حاشیه رَوی، برای دوستانی که به تجدید پیمان روزانه با خودشان، اهداف و باورهای شان مصمّم هستند؛ بشدت "بیاندیشید و ثروتمند شوید"را پیشنهاد دارم. در ضمن این کتاب نیز از جملهٓ کتابهاییست که قرار نیست یکبار و دوبار خوانده شود؛ هر زمانی که با تقلیل روحیه معنوی دچار شدید، میتوانید از این کتاب مدد بجویید...

نوت: به دلیل اینکه انتشار دو کتاب اخیر به زبان فارسی صورت نگرفته بود؛ در زبان ترکی معرفی و تفسیر کردم...