-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

جنایات حشری های طالبان در هزاره جات

 پیام فرمانده علی پور معروف به 

بنام خداوند عدالت - اعلامیه کمیسیون هماهنگی جنبش مقاومت برای عدالت.شمشیر.

متاسفانه درحوادث اخیر ومعاملات پشت  پرده حلقات حکومتی، تمام دست آوردهای بیست ساله جامعه جهانی ومردم افغانستان را به باد فنا داد

در ضمن دزدی، حتاکی، دامن زدن به مسایل قومی، تهدید، و...از جانب افراد وابسته به امارت اسلامی صورت گرفته است:

۱. امکانات لوجستکی، فرهنگی و نظامی را از قرارگاه مرکزی جنبش مقاومت دزدی است.

۲. گروپ امنیتی جنبش مقاومت که در قرارگاه بودند، توسط نیروی امارت اسلامی خلع سلاح شدند.

۳. بیش از چهارصد موترشخصی مردم را از بامیان ربوده است.

۴. تمام امکانات را برعلاوه امکانات حکومتی، امکانات ووسایل شخصی مردم، موتر وموتر سایکل و... وسایل موسسات، ادارات تحصیلی، اجتماعی، فرهنگی و... را دزدی است.

۵. خانه تلاشی، وحتک حرمت به عزت هزاره ها یعنی منار شهید مزاری 

۶. تغییر نام جاده شهید مزاری ومصلی رهبر شهید حتا با پخش اعلامیه رسمی امارت دشمنی خود را به صورت آشکار با مردم ما اعلام کرده است.

۷ - دست آورد بیست ساله جامعه جهانی و کشورها ونهاد ها را یک باره ویران کرد وافغانستان را پس به نقط صفری ویرانی وبد بختی کشاند.

این تخطی هایی است که با حضور نیروی امارت اسلامی انجام شده است. در صورت که از این تخطی ها جلو گیری نشود، و آنچه انجام داده از مردم معذرت خواهی نشود و پس به حالت اصلی ساخته نشود و تفییرات نیایدوهم چنان جلو خود سری ها در زود ترین فرصت گرفته نشود، ما در زودترین فرصت واکنش خود را خواهیم داشت ومردم خود را در جریان قرار می دهیم واز جامعه جهانی می خواهیم که در این زمینه همکاری ها ی موثر سریع وجدی خود را دشته باشد.

تک تک یاران مقاومت آماده قربانی است، وهرگز تحقیر و ستم را نمی پذیرد ولو یک روز هم اگر از عمرش،باقی بماند 

ولی توهین وتحقیرو وستم قابل پذیرش نیست.

عليپور فرمانده عمومي جنبش مقاومت براي عدالت

جمعه ٢٩ اسد ١٤٠٠ خورشيدي