-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

آخرین نامۀ جنرال حمزه مسعودی/ ما معامله شدیم!

 آخرین سخن هایم

ما معامله شدیم بدنم خون ریزی دارد. ۱۲ شهید داریم؛ باقی پرسونل ما را به خانه فرستادیم. من و هفت تن دیگر نفس های آخر مان را در لشکرگاه می کشیم.

ارسلان دو بار گریه کرد؛ بار اول در مرگ نامزد اش بار دوم در معامله میهن اش نسل های بعدی انتقام ما را خواهند گرفت من امید دارم مطمئن باشید 

پدر جان پسرت  دو گلوله بر سینه خورده است. نفس هایم به اخیر رسیده و لباس هایم در خون غرق است. مادرم را بگو دیگر گریه نکـند. بچه اش حمزه نفس های آخر اش را می کشد. ما را فروختند، معامله کردند؛ من بر عهد و سوگند یا وطن یا کفن ام عمل کردم. 

سقوط ریاست امنیت ملی هلمند به قیمت جانم تمام شد. من ترسو و بزدل نبودم؛ من جنرال سه ستاره این خاک بودم.

یشسن افغانستان

زنده باد افغانستان

شهادت ۲۹ سپاهی ریاست عمومی امنیت ملی مبارک باد

با حفظ حرمت- حمزه مسعودی معین مبارزه با تروریزم ریاست عمومی امنیت ملی جرائم سازمان یافته داخلی لشکرگاه حقم را ادا ساختم. خواهرم، متوجه برادر زاده هایم باش هیچگاهی بر این کشور بر نگردید... هیچگاهی این ملت خائن، اند.

برادر گلم مرا ببخش برادر خوردت امروز برایت خیلی نیاز داشت؛ مگر تو نبودی

رئیس صاحب من به وعده ام عمل کردم حمزه تن به معامله نداد.

پایین بازی نامردانه 

تاریخ ما را فراموش نخواهد کرد.