-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

حمله به مهمانسرای بسم الله خان کارکی بود؟

 

حال اهمیتی ندارد که امنیت ملی کسانی را دست بسته مقابل دوربین بیاورد. قضیه زیاد پیچیده نیست.

پلان ترور احمد مسعود وبسم الله محمدی ناکام شد. احمد مسعود بلافاصله درپیامی، بر «عزم راسخ» برضد دشمنان تروریست تاکید کرد و مقاومت علیه تروریزم ادامه دارد.

 توطئه دو آدرس دارد: شورای امنیت ملی و شورای کویته. احتمال دارد پروژه مشترک بوده باشد؛ و امکانش هم است که یکی ازین طرف ها به ابتکار خود دست به چنین اقدامی زده باشند. هردوی این آدرس ها از حرکت یک توفان سیاسی و سیاسی از درۀ پنجشیر ترس و تشویش دارند. 

پرسش این است که شبکه ترور، چطور مطلع شده بود که در مهمانسرای بسم الله جلسه درجریان است و چطور با چنین سرعتی، گروپ 5 نفری ضربه را همراه با موتر پراز بم آماده کرده و عملیات را انجام دادند؟ منطق ساده به ما می گوید که موترانباشته از بم، درهمان شهرنو، پیشاپیش آماده و عیار، دریکی از خانه های ناحیه شیرپور منتظر قومانده بود و تروریست ها نیز درهمان محل بودو باش داشته اند.

ورنه، هیچ عقلی باور نمی کند که همزمان با تدویر جلسۀ احمد مسعود با وزیردفاع، مفرزۀ ترور، تازه از میرام شاه یا کویته حرکت کرده و با سرعتی جادویی، همراه با موترپراز بم درصحنه حاضر شده باشند. برخی استخباراتی های فیس بوکی که قرارمدعا، از آب و هوای استخبارات استنشاق می کنند؛ حرف شان چیست؟

پیش ازین، عملیات شورای امنیت ملی ( دردوران حنیف اتمر) به هدف محو مارشال دوستم درفاریاب و عملیات انتحاری دراجماع جنازۀ سالم ایزدیار به گونه یی معجزه آسا ناکام شده بود.