-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

امارت خود مختار بدخشان؟

 جناح دیگر طالبان نیز قد بلند کرده است. 

یک جناح به ظاهر ناراضی طالبان به قیادت قاری فصیح الدین در بدخشان و مناطق هم مرز با چین سر بلند کرده است. فصیح الدین هفته پیش همراه با نفراتش در ورودی کابل خلع سلاح شد و از سوی طالبان وردکی توهین و زندانی شده بودند. گروه فصیح الدین بنا به گزارش ها روابطی با جبهه مقاومت ضد طالبان برقرار کرده است. جبهه ضد طالب قصد دارد تماس ها با طالبان بدخشانی را که اکثراً ازبک ها و تاجیکان اند، را مستحکم کند. حلقاتی سعی دارند فصیح الدین را وادار کنند که شعاع حضور نظامی خود را در بدخشان گسترش دهد تا زمینه برای اعلام یک حکومت خود مختار طالبی فراهم شود.