-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

میرغضب بابا می گفت: دامی کور ده، دا می گور ده!


دکترفرید حسرت نظیمی نوشت: دروغ گو بابا و بي شرم باباى خاين و فرارى در دفتر كارى با چپلك ها بوده و مي خواسته به وزارت دفاع برود كه طالب ها آمدند و با چپلی فرار كرد .

اما با 52 نفر!

جالب تر از همه این كه بابا شنيد به كدام زبان خاص تكلم مي كردند كه شامل زبان هاى ملى ما نبود. يعنى تا آن حد نزديك بابا شده بودند ليكن اجازت پرواز هليكوپتر را برايش داده اند. بيشتر ازين هم دروغ و صحنه سازى ممكن است؟

يعنى يك انسان تا چه حد مي تواند فريبكار و متقلب باشد. 

احمد ظریف یزدان پرست هم نگاشته است: لوی لیونی همیشه می گفت: دامی کور ده دا می گور ده!