-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

ترورمینه پال/ زاویۀ حوادث تغییر کرد

 کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که دوا خان مینه پال در منطقه دارالامان ترور شده و هم اکنون جسدش در شفاخانه سیتی و سپس به بیمارستان چهارصد بستر منتقل شده است. یک نفر همراه وی نیز مجروح شده است. وی دقیقاً درهمان کوچه یی ترور شده که وحید مژده درآن جا هدف قرار گرفته بود. وحید مژده نیز از مسجد به خانه می رفت؛ دوا خان نیز از مسجد به سوی خانه روان بود. 

هلاکت دوا خان مینه پال، بر روحیه و زبان ارگ نشینان زلزله می اندازد و پروسه فرار شان را تسریع خواهد کرد. راه برگشت اشرف غنی از مسیری که تا کنون در پیش گرفته بود بسته شده است. حرف و شکایت وهشدار هیچ کسی را نه شنیدند؛ حتی بدون آن که مفهوم جمهوریت را به درستی توضیح داده بتوانند، زبان شاگردک های خود را به حدی تیز کرده بود که نه خدا را در آسمان می شناختند نه خلق خدا را در زمین.