-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

دهان کجی گلبدین پنجاب یار به پایگاه مقاومت ملی

 حکمتیار به مقاومت پنجشیر: فرانسه بد بازی می‌کند.

اشاره: حکمتیار پنجاه سال است که از پول خارجی پروار شده و یک روز از آبله کف دست نان نه خورده است. نشان بدهید که یک جدول معاشی را که دربرابر انجام یک وظیفه حلال، معاش گرفته باشد.

رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که شماری از کشورها عده‌ای را استخدام کردند تا شعارهای جنگ را زمزمه و کشور را به سوی جنگ جدید ببرند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک گفتگوی ویژه با خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص نیروهای احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان می گوید که کشورهای منافع شان را با ادامه جنگ در افغانستان گره زده اند، در شروع جنگ و دوام آن سرمایه گذارهای هنگفت داشته اند.

آقای حکمتیار تاکید دارد که این کشورهای عده‌ای را استخدام کردند تا شعار های جنگ را زمزمه و کشور را به سوی جنگ جدید ببرند.

او گفت: "حتمن شنیده اید که در این نقشی خیلی بدی را بازی می کند، یکی از یهودی ها فرانسوی، که در کنار آمر مسعود نیز در گذشته قرار داشت، امروز هم آمده و فعلن در پنجشیر اند، و به خاطر دامن زدن به جنگ و یک مقاومت جدید".

او اظهار داشت که افغان مصمم اند که دیگر به عقب برنگردند، و بساط جنگ را برای همیشه جمع کنند.

رهبری حزب اسلامی هشدار می‌دهد که هیچ کس توان مقابله با "قیام مردمی" را ندارد.

او تاکید کرد: "این‌ها، زمانیکه در کابل بودند و اقتدار در دست شان بود و یک اردوی بیش از 300 هزار سرباز تربیه شده ناتو و بیش از 160 هزار ناتو در خدمت شان، نتوانستند مقاومت کنند، نتوانستند جنگ را مهار کنند".

روگیری از برگه ابومسلم شیرزدا