-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

پریشانی طالبان/ حتی برای بیعت یک نفر پیشانی او را می بوسند!


سید جواد حجت

 طالبان نمی‌توانند حکومت کنند. این روزها معلوم‌شده که بسیار وارخطا و پریشان هستند. حتی با پیوستن اشخاصی مانند حشمت‌غنی هم نعره تکبیر میگویند و تقدیرش را می‌بوسند. گشت وگذار نیروهای‌شان در شهر، همانند قواره‌های‌شان آشفته است. با کمبود شدید نیرو و مامور مواجه هستند. در ولایت‌ها بیشتر از پایتخت، مشکلات دارند.  تخصص و تجربه حکومت و‌ کار اداری را ندارند و حتی برای تخصصی‌ترین ‌وزارتخانه‌ها هم مولوی‌ها را می‌گمارند. با کمبود پول و امکانات مواجه‌اند و توان تامین منابع مالی حکومت را ندارند.

شاید از روی ناتوانی، پایتخت را از کابل به قندهار ببرند تا به زعم خودشان بتوانند بر پایتخت، مستولی باشند اما با این‌کار برای خودشان چاه می‌کنند و فرصت تازه ای را برای غیرطالبان فراهم می‌سازند. 

شکست و فروپاشی طالبان را باید در درون خودشان جستجو ‌کرد.