-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

توفان خشم مردم زبانه می کشد

آتش خشم مردم ساعت به ساعت به اشرف غنی و اندیوالانش نزدیک می شود.

 بعد از غزنی نوبت پروان و کابل است. حادثه یی در شرف وقوع است که از کنترولش از دست جمهوری سه نفره بیخی بیرون شده است. بازداشت یا قصاص صحرایی دو احتمالی است که غنی و ارکان جمهوری سه نفره با آن مواجه خواهند شد.