-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۴, یکشنبه

افسران خائن را بکشید و به سوی پنجشیر حرکت کنید


لطفاً این فراخوان مهم را به اشتراک بگذارید!

افسران وسربازان اردو، پلیس و امنیت ملی!

از خیانت جنرالان ارشد درسراسر کشور آگاه شده اید که درشمال و هرات و سراسر کشور چی خیانتی به تاریخ و عزت این کشور کردند. حاکمیت خیانت سالار غنی درحال اختتام است.

از تمام افسران، سربازان و تفنگ داران قوای مسلح کشور می خواهیم که منصب داران خائن و خادم پاکستان را فوری به قتل برسانید و تمامی جنگ افزار های خویش را از تحویل دادن به لشکر نیابتی نجات دهید.

 مرکز مقاومت حال وآینده، - پنجشیر-  برای دفاع از شرف و کیان افغانستان آماده می شود. یک باردیگرآزمون دشوار وخطرناک پیش آمده است. تمامی جنگ افزارهای تان را به سوی پنجشیر سوق بدهید. اگر شما مقاومت نه کنید و به ندای افغانستان زخمی لبیگ نگوئید، چیزی از افغانستان ما باقی نمی ماند. نبرد برای حفاظت از مدنیت و شرف کشور دیر یا زود از یک نقطه انفجار می کند.