-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

عبدالله/ آخرین نقش درفروش مردم و افغانستان

 

نصرت صمیمی

برضد این گوساله سیاسی صدا بلند کنید! این احمق بداند که هیچ مشروعیت و صلاحیت مردمی ندارد. بگو در خانه خود بنشین مردکه بی ایمان و بی عزت! دهن خود را ببند و چهره خود را گم کن!!

با این عوامفریبی هیچ چیز جبران نمی شود. نه خون ریخته شده و نه غرور پایمال شده سربازان وطن! لعنت بر تو! تو بودی که در بن فروختی! تو بودی که تهداب را کج گذاشتی! تو بودی که از قانون شکنی و فساد چشم پوشیدی! تو بودی که تقلب را پذیرفتی! تو بودی که آرمان مردم را فروختی! تو بودی که حق مردم را با کرسی نمایشی و دفتر مفشن معامله کردی. تا پایان ندانستی در کشور چه می‌گذرد! لعنت بر تو!

حالا باز برای چه آستین بر زدی؟ می خواهی اینبار حتی قلب خون آلود وطن را از سینه اش هم بیرون کنی؟ برو بمیر آدم شرف باخته بی همت و بی وجدان!

لعنت بر تو!