-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

کنترل واتس اپ و پیام گیر ها درسراسر افغانستان

طبق اطلاع  تازه، حواله شده به گزارشنامه افغانستان، با انتقال تجهیزات پیشرفتۀ ساخت چین و افراد فنی پاکستان به ادارۀ استخبارات طالبان، اکنون گروپ های ردگیری انترنتی طالبان به صفحات مجازی از جمله واتس آپ، وایبر و دیگرگزینه های ارتباطی راه یافته اند و متن ها و پیام ها را می خوانند. 

کارشناسان چینی دراصل کاوش ها و مطالعات شان را روی شبکه های ماهواره یی که امریکا از طریق آن دیگر کشورها را دنبال می کرد؛ شروع کرده اند. کوشش دارند سرنخ ها را به دست بیاورند و تیم های ویژه درکابل و شمال تأسیسات خویش را به وجود آورده اند. اما گروپ های متخصص پاکستان تمرکز خود را بر وزارت مخابرات و دسترسی به نمایه های تماس و پیام گیر افراد سیاسی و رهبران افزایش داده اند.

دربخشی از گزارش آمده است که دستگاه های رصد چینی با به کارگیری داده های ماهواره، روی تثبیت معادن افغانستان کار خود را منجسم کرده اند.  آن ها از هم اکنون از زمین و خاک مناطقی که پایگاه های انگلیس و امریکا درآن جا ها برپا بودند؛ نمونه برداری کرده اند. منابع امنیتی محلی وابسته به مقاومت ملی احتمال می دهند با وجود آن که با خروج قوای خارجی، همه دستگاه های آنان به طور حساب شده، شکسته و خمیر شده است؛ باز هم چینایی ها از طریق عملیات آزمایشگاهی مایل اند کشف کنند که در پایگاه های امریکایی و انگلیسی، روی چه چیزهایی کار می شده است.