-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

چرا این آقا به فیس بوک چلونکی بی مزد طالبان تبدیل شده؟


ناصر فرزام یک کاربرشبکه اجتماعی درکابل، بعد از تسلط طالبان برکابل، به نحوی به فیس چلونکی رضا کاربرای طالبان تبدیل شده است. 

برخی منابع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که وی به انتشار اخبارکذب و آمیخته به تفتین به مقاومت گران درپنجشیر توسل جسته است. اما طبق اطلاع واصله، اصل قضیه این است که خانم ناصرفرزام در شورای امنیت ملی مستقر در ارگ، تحت نظر حمدالله محب کار می کرد و اکنون معلوم نیست که درکابل است یا درجایی مخفی شده است. 

فعلاً از نشر جزئیات بیشتر در بارۀ همسر ناصر فرزام در شورای امنیت ملی به دلایلی احترازمی کنیم. البته قابل درک است که ناصر فرزام از سلطه ناگهانی طالبان برکابل بسیار ترسیده است و از طریق نشراکاذیب علیه جبهه مقاومت ملی، به هدف خوشحالی طالبان، انتظار دارد که یک پوشش امنیتی برای خودش ایجاد کند. هرگاه، درگزارش نویسی ایشان اصل انصاف، بی طرفی و رعایت مصالح افغانستان درنظر گرفته نشود، فکتورهای تازه یی را منتشر خواهیم کرد.