-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

تنش جدید بین متفقین و امریکا درافغانستان

 به نظر می رسد که امرونهی امریکا و ناتو دیگر درافغانستان کارآمدی ندارد. گریز ناگهانی قوای امریکا از افغانستان اثبات کرد که منافع آن کشور و دنیای غرب، با این چنین نامردی و بداخلاقی تأمین نمی شود؛ بلکه پس لگدی های اقتصادی و امنیتی سختی را نیز به دنبال می آورد.

ائتلاف آشکار با دسته جات تروریستی به رهبری طالب، درمانده گی امریکا درسیاست های آسیایی را نشان داد. وقتی افغانستان را تخلیه کردند تازه فهمیدند که میدان را به مجموعه رقبای راهبردی رها کرده اند. حالا سهم می خواهند. شکست درافغانستان ادامه شکست درخاورمیانه است و این شکست، دردیگرمحور ها نیز سرایت خواهد کرد. بازگرداندن هزاران نظامی به افغانستان، جز تشدید تنش معنای دیگری ندارد.