-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

اشرف غنی، جمهوریت را فدای جنون خود کرد

 عمر جمهوریت دروغین به سر رسید. 

جمهوریت را دست کم دو دوره، به وسیله فساد انتخاباتی از رمق انداختند. ارزش هایی که تازه وارد فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما شده بودند، با قومیت گرایی افراطی، دزدی حشری، تلاش برای اشتعال جنگ خانه به خانه و پارتی بازی های شخصی و گروهی تباه کردند. تهدید طالب نسبت به جمهوریت به مراتب کمتر از تهدید کارساز جمهوری سه نفره بود. نظام فکری و فرهنگی جمهوری را به نام جمهوری در ذهن مردم به فساد کشاندند. اکنون قهرمانان فیس بوکی جروجیم شده و درفرار اند.