-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

سناتوران امریکا: پول امریکا از حلق اشرف غنی بیرون شود!

 ترجمه نامه سناتوران امریکایی به کانگرس... 

کمیته نظارت و اصلاحات کانگرس امریکا

مکتوب رسمی به آدرس آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا

آقای بلینکن، وزیر امور خارجه،

رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 15 آگست از کشور افغانستان فرار کرد، که باعث سقوط سریع حکومت افغانستان در کابل گردید و راه را برای ورد طالبان به کابل پایتخت کشور و ارگ ریاست جمهوری هموار نمود.

حالا برای اولین بار در دو دهه اخیر، طالبان کنترول تمام افغانستان را در اختیار دارند.

رئیس جمهور اشرف غنی در کشور امارات متحده عربی به اساس حمایت بشر دوستانه آن کشور سکونت گزیده است. اما، گزارش ها حاکی از آن اند که رئیس جمهور اشرف غنی در یک معامله شخصی ممکن پول‌هایی را که برای به مردم افغانستان کمک شده بود و بالغ بر صد ها میلیون دالر پول نقد بود؛ با خود فرار داده است.

اگراین موضوع حقیقت داشته باشد، این خروج باعزت یک رئیس دولت نه بلکه فرار یک بزدل و دزد است. ایالات متحده آمریکا باید هر چه در توان دارد انجام دهد تا این پول غارت شده ای بیت المال را از اشرف غنی دوباره به دست آورد. اگر او این پولها را چنین غارت نموده باشد، حکومت آمریکا او را باید به محکمه بکشاند.

نه تنها که رئیس جمهور غنی بی موقع فرار نموده و باعث تسهیل سقوط سریع حکومت دموکراتیک که توسط آمریکا حمایت میشد، گردیده است؛ بلکه با خود بکس های پول نقد را که بیش  169 میلیون دالر آمریکای میشود، نیز برده است. گزارش ها نشان می‌دهند که رئیس جمهور غنی آن قدر پول غارت شده با خود داشت که هنگام فرار از افغانستان، این پول ها در چرخبال نمی گنجید و او مجبور گردید تا مقداری از این پول ها را در میدان چرخبال های ارگ ریاست جمهوری رها نماید.

روشن نیست که رئیس جمهور چطور توانسته است این همه پول نقد را به دست داشته باشد، اما مقدار پول و نحوه ای فرار وی، نمایانگر این است که وی این پول های کمک شده ای آمریکا برای دفاع و رفاه مردم افغانستان را غیر قانونی و مفسدانه غارت نموده است. در حقیقت تا چندی پیش، تقریبا 80 فیصد بودجه کامل حکومت افغانستان توسط آمریکا و همکاران بین المللی تمویل می‌گردید. بنابراین، اگر غنی این پول ها را از حکومت افغانستان دزدیده است، به این معنی ست که او مستقیما پول مالیه دهندگان آمریکا را دزدیده است. بر علاوه 837 ملیارد دالری که در جنگ افغانستان به مصرف رسیده است، مالیه دهندگان آمریکا بیشتر از 145 ملیارد دالر را در بیست سال اخیر به منظور اعمار مجدد افغانستان کمک نموده اند‌ که شامل 17،28 ملیارد دالری است که به بودیجه حکومت افغانستان تخصیص داده شده بود و رئیس جمهور از سال 2014 به این طرف مسوولیت مستقیم آن را به عهده داشت. البته باید گفت که این مبلغ در مقایسه با 2،26 تریلیون دالری که برای جنگ آمریکا در افغانستان به مصرف رسیده، خیلی بزرگ معلوم نمی شود..

نباید به ماموران حکومت افغانستان اجازه داد که خود را با پول مالیه دهندگان آمریکا که به منظور آسايش و امنیت مردم افغانستان تهیه گردیده بود، ثروتمند بسازند. قضیه رئیس جمهور غنی دقیقاً همین است. وی با اعمال بزدلانه، و بدون اعتنا، باعث سقوط سریع حکومت افغانستان و ایجاد هرج و مرج بعدی گردید که در اثر آن امروز شهروندان  آمریکا و شرکای بین المللی در کشوری که توسط رژیم متخاصم اداره می‌شود؛ گیر مانده اند.

برای همکاری با جمهوری خواهان کمیته نظارت و اصلاحات کانگرس که می‌خواهند قضیه غارت پول مالیه دهندگان آمریکا را  که به منظور کمک و امنیت مردم افغانستان در نظر گرفته شده بود، پی گیری نمایند، لطف نموده برای اعضای این کمیته توضیحات و معلومات لازمی را پیرامون سوالات ذیل  الی تاریخ 31 آگست 2021 ارائه فرمایند:

1. آیا وزارت خارجه آمریکا می‌تواند فرار غنی با خریطه های پر از پول نقد را که بیشتر از صد میلیون دالر است، تایید نماید؟

2. آیا این مقدار پول نقد از حساب های بانکی مالیه دهندگان آمریکا و شرکای بین المللی که برای اعمار مجدد افغانستان کمک شده بود، دزدی گردیده است؟ اگر نه،  آیا وزارت خارجه آمریکا می‌تواند تثبیت نماید که مدرک و منبع این مقدار پول نقد که نزد  غنی بود، چیست؟

3. اگر پولهای که نزد غنی است از کمک های آمریکا برای اعمار مجدد افغانستان غارت شده باشد، برنامه آمریکا در همکاری با همپیمانان ما در قبال مصادره و تصاحب این پول ها چیست؟

4. اگر غنی منحیث رئیس جمهور افغانستان دست به اعمال مفسدانه زده باشد که شخصاً خود را به کمک مالیه دهندگان آمریکا  پولدار بسازد، برنامه حکومت آمریکا در همکاری همپیمانان بخاطر کشاندن او به محکمه چیست؟