-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

تیکه داران غیرپشتون، خاین تر از پشتون ها بودند

 

باوربامیک

شماری از فیسبوک‌چلونکی‌های غیر پشتون به پشتون‌ها طعنه می‌زنند که بابای خاین تان گریخت. من از این‌ عزیزان می‌پرسم که غنی کار خود را کرده و به هدف خود رسیده گریخت و رهبران شما کار خود را ناکرده ذلیلانه و باربار یا معامله کردند یا گریختند.

     به نظر من سران و تیکه‌داران اقوام غیر پشتون بیش‌تر از غنی ملامت و فرصت‌سوز اند و مرتکب خیانت‌های ملی شده اند. من ندانستم که آخر شماها کیستید. تا دی‌رورز رهبرم، جان و تن‌ام؛ هی فدایت سرم می‌گفتید؛ دست‌بوسی و پابوسی می‌کردید و اکنون ۱۸۰ درجه تغییر کردید و رهبر و سرور و مکتب تان هم تغییر کرد.

     مطمئن باشید که هیچ جریان حاکم دیگر برای شما در برابر مداحی و بوت‌پاکی تان نان، موتر و چوکی نمی‌دهد. تُف به شما که نان به نرخ روز می‌خورید و هیچ آرمان و ایده ندارید جز شکم‌پروری.