-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

حنیف اتمر، همکار امارت اسلامی است

 سرگردانی دستگاه دیپلماسی کشور

حنیف اتمر به همه سفارت خانه ها دستور داده تا کارمندان اضافی شان را منفک کنند و فقط سفیر و قنسل ها در هر سفارت باشند.

این دستور اتمر با واکنش تند دیپلمات های کشور در سفارت های جمهوری اسلامی افغانستان  مواجه شد که مجدداً اتمر  از همه پوزش خواست؛ ولی  یک تن از افراد نزدیک به اتمر  می‌گوید که  او( اتمر)  تلاش دارد تا دیپلمات های ضد طالب را از سفارت ها  بیرون نموده و فضا را برای حمایت از امارت اسلامی در همه سفارت ها مساعد نمآید.

دست پنهان دشمن در همه بدنه حکومت نفوذ کرده بود که وزارت خارجه نیز بخشی از آن بوده، اکثر سفرا را تیم چهارنفره ارگ (  غنی، محب، فضلی و رولا)  مقرر کرده بودند اما در میان دیپلمات ها  شخصیت های  وطن دوست و ضد طالب بی شمار است.

سفرای افغانستان در تهران، اسلام آباد، دهلی، مسکو، چین و هالند  تصمیم دارند تا حمایت شان را به دستور ISI از امارت اسلامی طالبان  اعلان کنند ولی از دیپلمات های شان خوف دارند، حالا  ضرور است که رهبری وزارت خارجه در  تاجیکستان و یا کدام کشور دیگر مستقر شوند و به صورت علنی از مقاومت نماینده گی کنند.

در همه سفارت های کشور افراد وابسته یا متمایل به گروه تروریستی طالبان از وظایف شان سبکدوش و دیپلمات های وطن دوست  جانشین آنها گردد.