-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

مفرزۀ فوق پیشرفتۀ مخابراتی چین در کابل مستقر گردید


ادارۀ طالبان همه ای کارکنان وکارآگاهان مخابراتی تاجک تبار را از سیستم های حساس دروزارت مخابرات منفصل کرد.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که نظام ارتباطی ومخابراتی افغانستان اکنون دراختیارتیم فوق پیشرفتۀ متفقین (ضد امریکا) قرار گرفته و مفرزه های پرتوان چینایی ها، نظارت و کنترول کامل سامانۀ ارتباطات را دراختیار دارد. 

اطلاعیۀ هارون سمرقندی دقیق است؛ بدین شرح: کسانی که در داخل کشور از طریق سیم کارت تماس می گیرند مواظب باشند که تلفن ها توسط یک دسته زبده مخابراتی کشورهای حامی گروه تروریستی طالبان شنود میگردد و میتواند جان شما را به خطر انداخته موقعیت تان را تثبیت و ترور شوید، بنا براین فعالین سیاسی، فرماندهان و افراد ضد طالبان هرگز از این طریق ارتباط برقرار نکنند و کوشش نمایند از طریق شبکه های اجتماعی تماس بگیرند و کسانی که کار های حرفه ای سیاسی و چریکی میکنند؛ شفر سازی کنند و باهم گپ بزنند، به گونه مثال به جای طالب میشود اسم یک حیوان یا یک شی دیگر را بگذارند و همین گونه از  نام های دیگری در موارد دیگر استفاده کنید، واز نام های که میتواند خودکار‌ با به کار گیری اصل نام تماس شما را زیر ثبت ببرد و هوش مصنوعی تکنولوژی را فعال کند خود داری کنید.

هارون سمرقندی


درهمین حال عبدالحفیظ منصور اطلاع داده است:

به کارمندان وزارت مخابرات که مربوط به قوم های تاجیک به خصوص وطنداران بدخشی ، تخاری، بغلانی ،کاپیسایی، پروانی و پنجشیری می شوند از طرف طالبان گفته شده است، برای شما نیاز نیست دیگر به کار خود بیایید. الی امر ثانی همه از وظیفه برکنار هستید. این در حالیست که طالبان دیروز طالبان بدخشی را در ایست بازرسی سرکوتل خیر خانه خلع سلاح کرده اند وبرای شان گفته اند شما مسلح داخل کابل شده نمی توانید.