-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

سردارِ جوانِ جوزجان، از قلمروشاهنامه پیاده شد

 نوشته از جناب عبدالحی خراسانی

یارمحمد دوستم؛ سردار متهور و جوان جوزجانان در مظلومیت مضاعف 

هفته هاست که فرمانده لایق و سردار جوان جوزجانان؛ هدف سنگین ترین تهاجم دشمنان خبیث و جنود شیطان قرار دارد.

او در سکوت سنگین رسانه ها و به دور از نمایش و هیاهو های شبکه های اجتماعی؛ در سنگر های سنگین نبرد شب و روز حماسه‌ می آفریند و تاریخ را رقم می زند.

طالبان هفته هاست که با تهاجم سنگین و پی هم نظامی بلاد جوزجانان را هدف قرار داده اند، اما با مقاومت مردانه و پولادین سردار جوان خراسان مواجه شده اند.

مقاومت و ایستادگی یارمحمد دوستم؛ یاد آور نبرد های تاریخی سرداران اساطیری ماورای جیحون و فرماندهان تاریخ آفرین شاهنامه است.

شاید یکی از ویژگی ها منحصر بفرد این سردار جوان کشور؛ پرهیز از نمایش های رسانه ای و تبلیغات اغراق آمیز باشد، اما به نظر من؛ در عصر مدرن امروزی نادیده گرفتن شبکه های اجتماعی و فقدان اطلاع رسانی به موقع می تواند نقطه‌ی ضعف تلقی شود.

حقیقت تلخ این است که سردار جوان و تاریخ ساز شمال کشور، در مظلومیت مضاعف به سر می برد، از یک طرف با تهاجم تبلیغاتی گستردهٔ رسانه یی و نظامی طالبان؛ این دشمنان خبیث ملک و ملت قرار دارد و از طرفی دیگر عناصر ابله و متوهم دولت پنهان، مانع توجه جدی و عمل دولت مرکزی می گردند.

اشرف غنی باید بداند
که عناصر دولت پنهان مورد اعتماد او بدتر از طالبان هستند و با بذر تردید و تعصب و تبعیض؛ مانع پیروزی قاطع و تعیین کننده علیه تروریست ها می شوند.