-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

از سقوط کابل مؤقتاً جلوگیری شد

 به نظر می رسد که درتوافقات قبلی بین امریکا و قدرت های منطقه یی بر سر افغانستان، انحرافاتی روی داده که بر اهداف امریکایی اثری نا مطلوب داشته و حلقات و سیاست مداران درکاخ سفید را شورانده است. تخریب ماشین جنگی اردوی ملی ظاهراً از سوی چین، روسیه و پاکستان به شمول ایران در دستور کار قرار داده شد.

 اگر قوای امریکایی و انگلیسی 24 ساعت پیش از حمله به کابل دربگرام و میدان هوایی کابل مستقر نمی شدند؛ تحویل دهی پایتخت به طالبان مطابق سازشنامه مخفی حلقات حکومتی انجام می گرفت. اکنون واگذاری کابل به تعویق افتاده. بازگشت نیروهای امریکایی از رسوایی سیاست امریکا درافغانستان هیچ چیزی کم نمی کند. ما شاهد خواهیم بود که متفقین به رهبری چین و روسیه، این قوت ها را مجبور به فرار خواهند ساخت. هر جبهه دیگری را که امریکا بخواهد به حیث بلک واتربومی ایجاد کند، بدون همکاری پاکستان نا ممکن است.