-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

درمانده گی امریکا در سیاست افغانستان


اشاره: به سخن مقام امریکایی نگاه کنید؛ نا شیانه ادای حماقت درمی آورد. خون انسان ها درافغانستان، درهرحالتی گریبان ابرقدرت های فاقد اخلاق را می گیرد.

 سخنگوی پنتاگون:

«آنچه ما وضعیت فعلی افغانستان را پیش‌بینی نکرده بودیم، عدم مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان بود. با پول نمی‌توان اراده جنگیدن خرید.»

- تاج‌الدین سروش، ایران‌انترنیشنال