-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

احتمال حمله بر پروان

 از آماده گی نیروهای مقاومت در ولایت پروان به مقصد حمله بر دسته جات طالبان در سراسر شمالی خبرهایی مواصلت کرده است.