-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

آیندۀ طالبان مرچ سرخ معلوم می شود

 به نظر می رسد که پیش رانش نا به هنگام طالبان برای فتح کابل، نتایج مرگبار و معکوس برای این گروه به بار خواهد آورد. واگذاری فرود گاه کابل به طالبان چندان عملی معلوم نمی شود. یک بازی مغلق دیگری شروع شده است. سه روز پیش، امریکا، انگلیس و چند کشور دیگر پیش بینی کرده بودند که داعش حمله می کند. این همه تجهیزات پیشرفته که امکان وقوع حمله را تثبیت می کند، مگر نمی تواند که از رسیدن آن به هدف امریکایی جلوگیری کند؟

این دور تازه به این معنی است که طالبان که خواب مردم و دولت های دیگر را خراب کرده بودند، خود شان به همان بلا دچار شده اند. اکنون سه دشمن در برابر طالب عملاً درصحنه حضور دارد. امریکا، داعش و جبهه مقاومت ملی برای پس گیری افغانستان.