-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

احمد مسعود: برای تمام افغانستان ایستاده ایم

 در  گفتگو با بی بی سی:

احمد مسعود گفت در پنجشیر ادوات نظامی و تجربه نظامی کافی برای دفاع موجود است. اما تاکید کرد که صرفا "برای دفاع از جغرافیای پنجشیر نمی‌جنگیم... بلکه برای تمامیت ارضی و ارزش‌های اسلامی و ملی در جغرافیایی به نام پنجشیر می‌جنگیم."

او افزود که تمام افغانستان به خاطر ارزش‌های شان در کنار همدیگر خواهند ایستاد.

آقای مسعود گفت با تمام تلاش در پی آن هستند که دولتی در افغانستان سر کار بیاید که "هم با خود و هم با دنیای بیرون در صلح باشد و به انزوا نرود."

"کوشش ما این است که به تحریک طالبان این را برسانیم که با یک دگراندیشی، نظامی بسازیم که برای جامعه جهانی و منطقه و مردم افغانستان باشد."

او هشدار داد که هنوز فرصت هست که از یک بحران بزرگ جلوگیری شود.

احمد مسعود افزود که به وضوح به نماینده طالبان گفته است که "حرفی که ما می‌زنیم به نفع تحریک طالبان نیز هست."

او گفت طالبان از آنها خواسته که به این گروه بپیوندد که به گفته آقای مسعود این امر مشکلی را حل نمی‌کند.

احمد مسعود گفت برای خودش جایگاه و مقامی نمی‌خواهد و تاکید کرد که نباید اشتباهات تاریخی تکرار شود.

او درباره حکومت قبلی نیز اظهار داشت "چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی آقای اشرف غنی که رفت، وجود ندارد."

آقای مسعود تایید می‌کند که طالبان از او خواسته‌اند که "بیعت" کند و به آنها بپیوندد اما او می‌گوید خواست ما "کلان و به خاطر کل افغانستان" است. باور ما این است که "ساختار حکومت به گونه‌ای باشد که همه مردم افغانستان خود را در آن ببینند".