-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

سقوط از استقامت حوزۀ غرب می آید؟

  طالبان شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز را بی هیچ درگیری، از سوی نیروهای امنیتی تحت فرمان ارگ کابل تصرف کرده است. سرانجام، طالب موفق شد که یک ولایت مرزی با ایران را به کمک ایرانی ها تصرف کند. بعد چی خواهد شد؟ توافق سری بین قدرت های منطقه یی علیه مردم افغانستان امری قطعی است؛ اما پیروزی آن ها قطعی نیست و در گرو ارادۀ مردم است. 

ارگ کابل، بخشی از دسیسۀ منطقه یی است. به نظر می رسد که زیر دریشی هر قوماندان قول اردو، یک طالب نفس می کشد. ریش طالب را تراشیده و یونیفورم پوشانیده اند. مرکزسنتی مقاومت ( پنجشیر) به کمک سران پنجشیری از چهار سو درمحاصره و تحریم است. گرچه ظرف روز های بعد، این محاصره شکسته خواهد شد؛ اما یک دست سازی مقاومت ملی اولویت تاریخی است. طالب درهرجا جبهه یی که با جنبش مقاومت مردمی رو به رو است؛ شکست می خورد؛ پیشروی آن ها در «خط باریک» نیروهای دولتی است که اسیر یک توطئه می باشند.