-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

به رغم خیانت ستون پنجم، شبرغان گورستان طالب شد

 بابرایشچی، عامل حمله طالبان به شبرغان

گزارش نویس: حفیظ الله نظری

 بابر ایشچی پسر احمدایشچی در یک خیانت آشکار با تقریبا 200 نفر افراد مسلح خود « پل خراسان » را رها کرده طرف خواجه دو کوه عقب نشینی نمود.

این امر سبب گردید که طالبان ازاین مسیر بالای شهر شبرغان حمله نمایند. عوامل خیانت  ومعامله درجامعه اوزبیک ، همچون ستون پنجم عمل کرده ودر مواقع حساس به خاطر تباهی ملت خود دست به جنایت آشکار زده اند. این عناصر فقط نام وتخلص اوزبیک را یدک میکشند؛ اما عملآ درخدمت شوونیزم قومی قرار گرفته و از خلق فاجعه در میان مردم دریغ نکرده و جاده صاف کن کشتار مردم خود میشوند. بابر ایشچی با این حرکت طالبان را به داخل شهر هدایت کرده ودر واقخ حملات آنها را برشهر شبرغان مسجل ساخت.

 به رغم خیانت بابر ایشچی وتهاجم طالبان برشهر شبرغان، که همین اکنون ساعت 4 بعد از ظهر است تمام شهر از وجود طالبان تروریست پاکسازی گردیده است. حتی یک طالب در شهر وجود ندارد. در اینجا باید از رشادت ، قهرمانی، از متانت وسرسختی ارکان حرب یار محمد دوستم، پسر ارشد مارشال عبدالرشید دوستم رهبر وبنیاد گذار حزب جنبش ملی - اسلامی، ستایش نمود که همچون یک دژ پولادین ویک رهبر نظامی جوان عمل کرد.


گزارش الحاقی: درضد حملۀ قوت های باتوردوستم و ضربات هوایی، طالبان شکست سختی را متحمل شده و حدود دو صد نفر کشته و اسیر شده اند. در کوچه شفاخانه افغان تورک شهر شبرغان دو پاکستانی زنده دستگیرو با تیل موتر سایکل خودشان توسط مردم به آتش زده شده است.