-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

فتوای عبدالله نایبی: طالب، با کارت « مدرنیته»، صلح و عدالت می آورد!

 

جناب عبدالله نایبی، تئوریسن دو آتشۀ مارکسیم لیننیزم از فرانسه به این نتیجه رسیده که: طالبان در افغانستان پایگاه مردمی هم دارد. صلح می آورد و فساد را نابود کرده و عدالت می آورد!

پیک نت، نمایه انترنتی توده ای های پیشین در ایران چنین گزارش کرده است:

عبدالله نایبی، رئیس "حزب نوین خلق افغانستان" است. او پس از استقرار طالبان در کابل پایتخت افغانستان در مصاحبه با روزنامه اومانیته چاپ فرانسه گفته است:

فروپاشی دولت در افغانستان قابل پیش بینی بود و اعتقاد دارم این فروپاشی به نفع مردم افغانستان بود. دولتی که سقوط کرد کشور را گرفتار طاعون فساد کرده است و از جمله دلائلی که مردم از آن در برابر طالبان دفاع نکردند همین فساد بود.

فعلا طالبان با کارت "مدرنیته" بازی می کند و به ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان  اعلام کرده است که نمی خواهد امارت اسلامی طالبان را در افغانستان تأسیس کند. در حقیقت هم طالبان دیگر نمی توانند مانند گذشته رفتار کنند. 20 سال گذشت و نمیتوانند درهای دنیای خارج را به روی خودشان و مردم ببندند.

به قدرت رسیدن آنها می تواند منجر به برقراری صلح در افغانستان، از بین رفتن فساد و همراه با آن برقراری نوعی عدالت هم بشود، اگرچه این یک عدالت اسلامی مطابق شریعت است. ما نباید واقعیت را پنهان کنیم. در مناطق روستایی، مردم ایده های نزدیک به طالبان دارند، از جمله زنان. آنها احساس می کنند که با آنها نوعی بیمه عمر دارند، آنها فکر می کنند تحت حمایت هستند، غذای کافی دارند و فرزندان خود را بزرگ می کنند. من امیدوارم  و ما در این مورد کار خواهیم کرد که یک آگاهی سیاسی ایجاد  شود و مشارکت جدیدی را به ارمغان  آورد. صفحه جدیدی با همه تناقضاتش باز می شود. تجزیه و تحلیل دقیق امکان شناسایی مسیر مورد نظر را ممکن می سازد اما  در حال حاضر ایجاد مقاومت مسلحانه در دستور کار نیست.

ما ، پس از جلسه کمیته مرکزی حزب مردم جدید، برگزاری یک کنفرانس برنامه ریزی شده را با دعوت از همه نیروهای چپ و مترقی افغانستان، در داخل و خارج را ترتیب خواهیم داد. ما مبارزه را برای سازماندهی جوانان، زنان، همه کسانی که با ایدئولوژی طالبان و جهان بینی آنها مخالف هستند هدایت می کنیم تا دیدگاه دیگری مطرح باشد و این مستلزم یک مبارزه بزرگ است.

پاکستان، چین و روسیه علاقه ندارند طالبان از کنترل خارج شوند. اسلام آباد به دلایل اقتصادی به آرامش در افغانستان و صلح پایدار نیاز دارد. چین می خواهد با طالبان روابط همسایگی خوبی برقرار کند تا به منابع طبیعی افغانستان دسترسی پیدا کند. برای روسیه، ثبات در جمهوری های جنوب آسیای مرکزی و جلوگیری از نفوذ جنگجویان افراطی اسلامگرا به خاک روسیه نگران کننده است. کشورهای غربی باید فشارها را بر کابل ادامه دهند تا از ایجاد دیکتاتوری مذهبی کهن در این کشور جلوگیری شود.