-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

مردم پنجشیر: امرالله صالح باید از پنجشیر اخراج شود

اطلاع واصله از ولایت پنجشیر به گزارشنامه افغانستان مشعر است که
مردم خواستار اخراج امرالله صالح از آن ولایت اند. آن ها می گویند که صالح از بقایای رژیم ملی و مخلوع اشرف غنی است و سخنان غیرمسوولانۀ وی بر روند تلاش های سیاسی اثر منفی برجا می گذارد.

مردم می گویند که وی پول هنگفتی با خود آورده و باید هزینه بیت المال از وی استرداد شده و خودش از آن جا اخراج شود.

واکنش مردم زمانی آشکار شد که امرالله خلاف مصلحت سیاسی و موقعیت کنونی پنجشیر به انتشار سخنانی میان تهی و تحریک آمیز اقدام کرد و خودش را جانشین اشرف غنی معرفی کرد. اما حلقات فعال درپنجشیر که هم اکنون سرگرم آماده گی برای دفاع دربرابر حملات  احتمالی طالبان می باشند، می گویند که آن چه امرالله می گوید به هیچ وجه، پالیسی جبهه مقاومت ملی نیست و او هیچ ربطی به کارزار سیاسی و نظامی کنونی ندارد. وی درمقام معاونت اول ریاست جمهوری و تشدید جنگ ها، اجازه نداد که حتی یک قوطی مرمی به رزمنده گان مقاومت داده شود.

خبرهمچنان مشعر است که امرالله پول های زیادی دراختیار دارد و بدین وسیله مایل است برای خود دراوضاع وخیم کنونی جای پایی پیدا کند. با این حال، مردم روز تا روز نسبت به حضور وی درپنجشیر شده اند و می گویند که امرالله صالح هیچ یاری و خدمتی برای پنجشیر نه کرده، برعکس تا جایی که توان داشت، زندان ها را از وجود جوانان پنجشیری پر کرده بود. وی به تحریک اشرف غنی و شرکاء دست کم دو بار تلاش کرد تا جنگ داخلی را درپنجشیر به راه انداخته و استفاده سیاسی کند؛ اما موفق نشد.