-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

یک زن ارتباطی طالبان، دوا خان مینه پال را به دام انداخت


گزارش های اولیه از قتل دوا خان مینه پال درکابل

دواخان مینه پال به روز جمعه 15 اسد دریک اقدام غیرعادی، بدون تدابیر امنیتی و بادیگارد سوار بریک موتر سوزوکی سفید و رانندۀ همراز به طرف مسجد عثمان غنی درمسیر جادۀ دارالامان رفته بود. درپایان هفته اکثر اراکین شاغل درارگ، از یک نقطه به نقطه یی دیگر درشهر تردد می کنند. اما این حادثه استثنایی چطور پیش آمد؟

درین رابطه دو روایت دراختیار گزارشنامه افغانستان قرارگرفته است که به دور از پیش داوری نشر می شود:

مورد اول نقل شده از زبان برخی حلقات کشفی درداخل کاخ ریاست جمهوری مشعر است که دواخان مینه پال توسط یک زن تروریست مرتبط با گروه طالبان به دام انداخته شد و رابطۀ آنلاین با همان زن، مسیر مبداء و مقصدش از خانه تا مسجد را به گروه ترور افشا کرده بود.

مورد دوم: زنی که تروریست ها را به دوا خان رساند، ظاهراً دوست دخترسابق گل آقا شیرزوی والی سابق ننگرهار و قندهار بوده است. گزارش حاکی است که دشمنی شیرزوی با دوا خان زمانی بالا گرفت که دوا خان دریک مجلس، شیرزوی را اجنت پاکستان خوانده بود. با آن که دوا خان زمانی دستیار ملاسلام راکتی در زابل بود؛ اما درجریان مأموریت 12 ساله در حکومت، سرسختانه با پاکستان دشمن شده بود.

او درمصاحبه هایش هماره تاکید می کرد که هیچ ترسی از تروریست ها ندارد.

افزون برین، دوا خان به شراب نوشی و خلوت با زنان اشتیاق وافر داشت و در جمع یک گروه از زنان می گسار و شب زنده دار که با حضور رفیق های نزدیکش درخانه اش دروزیراکبر خان کابل گرد می آورد، دوست دخترسابق گل آقا شیرزوی نیز حضور می داشته است که این مساله به دماغ شیرزوی بسیاراثر بد گذاشته بود.

درپارتی های شبانه، مواردی از نوشیدن شراب تا آمیزش با زنان درحد افراط  مشاهده شده بود.

گزارش می گوید که همان زن بنا به تلاش های شیرزوی و نقشه وپلان طالبان، سرانجام کار دوا خان را یک طرفه کرد. دوا خان از خانه تا مسجد از طریق واتس آپ با کسی درارتباط بود. گویا طرف ارتباط درآنسوی خط پیشاپیش کشف کرده بود که دوا خان قرار است به ادای نماز جمعه به کدام استقامت می رود. کشف و ردگیری علی رغم آن همه پنهان کاری و استفاده از یک موترشخصی ناشناس، بدون کشف حرکت وی از سوی یک منبع دیگر محال می نماید. 

مینه پال زمانی درگفت وگو با شبکه یک اظهار داشت که این کشور قربانی می‌خواهد. اینجا باید با شجاعت کار کرد. هراس افگنی کار تروریستان است و تلاش می‌کنند که ما را از اراده ما منصرف کنند. بدون شک کسی کم و کسی هم زیاد می‌ترسد اما من با شرایط بلد هستم و زیاد نمی‌ترسم. 

دواخان مینه پال نویسنده یی فهیم و شاعر و سند فراغت از دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل را دردست داشت و مدتی به عنوان رئیس کتابخانه عامه کار کرد. چند سال ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار را به عهده داشت. مدتی هم همچو گزارشگر رادیو آزادی اوضاع سیاسی و اجتماعی ولایت های جنوب غرب را پوشش می داد.